• ویترین محصولات پارک فناوری پردیس

محلول ھایپو اندوکس

(0 نظر)
محلول سدیم هیپوکلریت % 5.25 شستشوى داخل کانال ریشه دندان بازنمودن مجراى توبول قبل از پرکردن دندان برداشتن لایه ى اسمیر و بافت مرده شستشوى کانال هاى داراى التهاب لثه کاهش موثر و قابل توجه میکرو ارگانیسم ها تخریب کامل بایوفیلم میکروبى انتروکوکوس فکالیس وحذف بایوفیلم هاى کهنه زدودن باقیمانده هاى غیر زنده پالپ در طول باز کردن مکانیکى کانال استفاده همزمان با کرم ) EDTAمروا-پرپ( جهت ازادسازى حباب اکسیژن براى پاک
  • دانش بنیان نیست
  • سابقه صادرات مشخص نیست
  • شناسه: 6e814996
  • آخرین بروزرسانی:2 دی 1402
قابلیت صادرات

سابقه صادرات مشخص نیست

وضعیت تولید

تولید صنعتی

دسته بندی بازار

B2B

دانش بنیان

نیست

دسته اصلی فناوری

وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی

زیردسته اول

تجهیزات، مواد و ملزومات دندان‌پزشکی

زیردسته دوم

طراحی و ساخت تجهیزات و مواد پیشرفته دندان‌پزشکی

زیردسته سوم

انواع کامپوزیت‌ها و مواد دندانی پیشرفته

ارسال دیدگاه
سایت ویترین محصولات پارک فناوری پردیس
درحال بارگزاری