• ویترین محصولات پارک فناوری پردیس

سامانه جامع پارکینگ و عوارضی

(0 نظر)

• N-Tier • SOA • REST API • Swagger • Swashbuckle • .NET Framework • Owin • Windows OS • C# • MS SQL • Hangfire • Windows Services • NLog • EF • Lightinject • Topshelf • Teamcity • Octopus Deploy • Git • TFS • Visual Studio 2017 • IIS

  • دانش بنیان نیست
  • سابقه صادرات مشخص نیست
  • شناسه: 7102032d
  • آخرین بروزرسانی:30 دی 1402
قابلیت صادرات

سابقه صادرات مشخص نیست

وضعیت تولید

ندارد

دسته بندی بازار

B2B

دانش بنیان

نیست

دسته اصلی فناوری

-

زیردسته اول

-

زیردسته دوم

-

زیردسته سوم

-

ارسال دیدگاه
سایت ویترین محصولات پارک فناوری پردیس
درحال بارگزاری